Algemeen

Wij zijn een vrije katholieke basisschool, gelegen in het hartje van Tongeren, die iedereen kent als 'de Picpussen'.
We maken deel uit van scholengroep KBT Tongeren.

Onze school is een school met een open karakter. Dit betekent dat ALLE kinderen welkom zijn, maar ook U als ouder.
Wij staan garant voor degelijk kwaliteitsonderwijs, voor een veilig onderwijsklimaat en voor een christelijk geïnspireerde en eigentijdse opvoeding.


Onze school is een school voor jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar. In het lager onderwijs dragen alle leerlingen een uniform. Dit symboliseert de eigenheid van onze school.

Ons schoollogo verduidelijkt waarvoor onze school staat:

KINDFIGUREN:
Het kind staat in onze school centraal. Elk kind is uniek en waardevol, wat ook zijn rang, afkomst of cultuur is, met al zijn beperkingen en mogelijkheden. 

HOOFD, HART, HANDEN: 
Wij besteden aandacht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. Niet alleen aan het aanbrengen van parate kennis, maar ook aandacht voor de motorische, emotionele en sociale ontwikkeling.

HUISJE:
Onze school wil een thuis zijn voor alle kinderen. Het moet een plaats zijn waar ze graag naar toe komen, waar ze zich goed en geboren voelen, waar ze zich thuis voelen.

HARTJE:
Sinds 1900 werd er door de Zusters van de Heilige Harten een lagere school voor volkskinderen opgericht, vervolgens een bewaarschool. De Zusters hadden zo'n groot hart voor alle kinderen dat het leerkrachtenteam deze trend verder zet.