Onze visie

Onderwijs van de 21ste eeuw

Onze school is een school van de toekomst met onderwijs van de 21ste eeuw. We creëren een krachtige, vernieuwende, gestructureerde leeromgeving waarin elk kind zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien tot een zelfstandig en ondernemend persoon. We streven daarbij naar innerlijke rust zodat kinderen in een veilige omgeving tot leren kunnen komen.

Inrichting

Uitdagen en enthousiasme opwekken


Een kind is nieuwsgierig, leergierig en steeds op zoek. Het wil op ontdekking gaan en zelf ontdekken. Het wil experimenteren en heeft nood aan ruimte. Een kind is spontaan en onbevangen, enthousiast, impulsief en actief. Aan al deze kenmerken willen we tegemoet komen met onze vernieuwde infrastructuur en inrichting.Buitenklassen

Aangenaam leren in binnen- en buitenklassen


Dankzij onze buitenklassen kunnen we samen met de leerlingen actief leren in de buitenlucht.

Uniform en discipline

Uniform van 1ste tot 6de leerjaar.


In onze school vinden we structuur en discipline belangrijk. daarnaast dragen de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar een uniform. Dit uniform staat symbool voor de eigenheid van onze school.Samenwerken en creatief zijn

Engagement ontwikkelen


In de wereld sta je niet alleen en daarom is het belangrijk om te kunnen functioneren in een groep. Door empathie en samenwerken ontwikkel je een engagement voor anderen. Je kan op elkaar rekenen en talenten smelten samen. Je leert van elkaar en komt tot andere, betere resultaten.


Zelfontdekkend leren

kinderen nemen leren in eigen handen


Door zelfontdekkend leren gaan kinderen beter ontwikkelen, meer kennis opdoen, beter begrijpen en onthouden. Ze leren vallen, opstaan en doorgaan! Ze gaan zelf het engagement aan om iets te willen leren. Je leert immers vlugger als je het zelf ook wil.


Nieuwbouw in een huiselijke sfeer

Thuiskomen op school


We willen dat kinderen thuiskomen in onze school. Warmte en veiligheid staan dan ook centraal.

Onze leerlingen groeien op in een nieuwbouw met een huiselijke sfeer.Groeikansen

Wij geven kinderen groeikansen


Om er te geraken als mens én positief in het leven te staan vinden wij het heel belangrijk dat onze kinderen geloven in de eigen leer-, veer- en groeikracht. Daarnaast geloven wij als school in de groei- en veerkracht van onze kinderen.


Herhalings- en uitbreidingsleerstof

Leren in kleine groepjes


Wij leren in kleine groepjes en vertrekken zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van het kind.

Als elk kind aangepaste taken krijgt en op eigen tempo kan werken, krijgt het meer succeservaringen, voelt het zich beter en aanvaard. Op deze manier houden we rekening met de verscheidenheid van leerlingen in onze klas. De leerkrachten kunnen inspelen op het niveau van de kinderen door te differentiëren.Zin in leven

Zin in leren

Wij geven kinderen zin in leven en zin in leren


We zetten sterk in op ondernemend leren. Hiermee verhogen we de betrokkenheid. Ze krijgen steeds meer zin om ontdekkend te leren. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen van de kinderen gestimuleerd en willen ze de uitdaging blijven aangaan. Van hieruit ontdekken ze hun eigen talenten en mogelijkheden. Door hen vanuit zelfkennis bewust keuzes te laten maken, maken we hen klaar voor de toekomst.