Onze school heeft een heel bijzondere naam: de Picpussen.

‘De Picpussen’ is de populaire naam voor de Congregatie van de Zusters der Heilige Harten van Jezus en Maria. Deze kloosterorde stelt de zorg voor de meest behoeftigen centraal; op die manier proberen ze Gods Liefde voor de mens in praktijk om te zetten. Pater Damiaan is één van de bekendste leden van de orde.
De naam ‘Picpus’ komt van de ‘rue de Picpus’ in Parijs waar de congregatie kort na haar stichting haar moederhuis vestigde. De naam van deze straat is afkomstig van een epidemie die gelijkenissen vertoont met insectenbeten. De ziekte werd wonderbaarlijk genezen door een geestelijke die zich in de wijk kwam vestigen. Deze wijk kreeg aldus de naam Picque Puce.

Op 25 oktober 1894 kwamen de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria  in Tongeren aan. Ze wilden een nieuwe gemeenschap stichten en brachten een kopie van het Kind Jezus van Praag met zich mee. De algemene overste van toen – moeder Marie-Claire Pécuchet – had daar een boontje voor. Het beeldje hadden ze laten aanraken door het oorspronkelijke beeld van het Kind Jezus dat in Praag staat. In Tongeren kreeg het beeld meteen een ereplaats. De gelovigen bleven er niet ongevoelig voor. Het vertrouwen in het Kind Jezus bleef steeds  groeien en zo  begonnen de Zusters  al in 1898 , naast het bedevaart-oord,  met de publicatie van het tijdschrift  ter ere van het Kind Jezus. De verschillende jaargangen  zijn ter inzage op KADOC-Leuven. Het bedevaartsoord – dat elk jaar liefst 44 000 bezoekers trok – is  in 2003  verhuisd naar de Norbertijnenabdij in Tongerlo. De aanwezigheid van de Zusters van de Heilige Harten  in Tongeren is beëindigd in 2011.

In het logo van onze school vind je nog de verwijzing naar het hart. Twee kinderen bewegen, groeien, met hoofd, hart en handen. Wij willen een school zijn voor alle kinderen. Zoals onze stichters willen wij liefdevol en zorgzaam omgaan met elkaar. Vanuit onze traditie willen wij die vaste waarden koesteren en vorm geven aan wat een katholieke school kan zijn. Op onze school dragen de leerlingen van het lager onderwijs een uniform. Dit uniform staat symbool voor de eigenheid van onze school.

Onze school ligt op de ring rond Tongeren, dicht bij de stad en toch niet ver van de natuurplekjes zoals de Beukenberg en Kevie. Op het kruispunt van grote invalswegen trekken wij veel verschillende kinderen aan, zelfs van over de taalgrens heen. Ons publiek is op een paar jaar tijd heel divers geworden.

Deze diversiteit daagt ons uit om ons onderwijs hierop af te stemmen. Onze kinderen en hun ouders spreken verschillende talen en vragen van ons inspanningen om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Via de schoolwebsite, het ouderplatform binnen Questi en een Facebookpagina netwerken wij met de ouders en al wie geïnteresseerd is in de school.

Zoals hierboven beschreven, heeft onze school een lange geschiedenis, en dat zie je aan de gebouwen. Deze zijn verouderd en worden op dit moment vernieuwd. Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe school in een rustige omgeving binnen een gemeenschap. Een nieuwe bouw: toegankelijk, doordacht, kindgericht, huiselijk, open en zichtbaar, met zuivere energie, economisch, eenvoudig in structuur, rustgevend in het groen.  Een nieuwe school met ook een vernieuwde visie op ons onderwijs. Wij willen de nieuwe uitdagingen die de kinderen meebrengen ook op een nieuwe manier aanpakken. Wij zijn een school in volle verandering. Onze school in beweging bepaalt de toekomst van morgen.

Te midden van deze veranderingen en vernieuwingen willen wij toch dicht bij onszelf blijven en ons oefenen in het ‘mindful’ aanwezig zijn.
Gelukkig kunnen wij beroep doen op veel verschillende partners die met ons mee school maken:
–        wij zijn opgenomen in een grotere scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Tongeren (KBT).
–        onze schoolraad en het oudercomité ondersteunen ons en werken mee aan initiatieven.
–        we stellen onze sporthal en de polyvalente ruimte open voor de gemeenschap.
–        op onze site bevinden zich het kinderdagverblijf en de kinderopvang van ‘De Mereltjes’.
–        wij werken samen met onze huidige buren, de middelbare school VIIO en +96, het buitengewoon onderwijs.
–        wij hebben goede banden met de parochie.
–        wij overleggen met het Sociaal Huis ‘De Semper’, het ‘Huis van het Kind’ en met het Lokaal Overleg Platform (LOP). Dit versterkt tevens allerlei samenwerkingsverbanden met de stad Tongeren.

Ons team is een heel sterk team, met leerkrachten van verschillende leeftijden en met  verschillende kwaliteiten. Wij overleggen veel en op regelmatige basis met elkaar, zo kunnen we de lat hoog leggen en kwaliteitsvol onderwijs uitwerken op maat van elk kind.