Inschrijvingen vanaf juli

Om jouw zoon of dochter in te schrijven kan je contact opnemen via 0476 81 77 54 of via het contactformulier op onze website

Lager onderwijs

Werkwijze Inschrijving

U kan uw kind inschrijven via de volgende stappen:

 1. registreer je tussen 1 en 29 maart 2019 op het aanmeldingssysteem V-ICT-OR
 2. het V-ICT-OR-ticket dat je ontvangt breng je mee naar onze school
 3. inschrijven op onze school moet gebeuren tussen 6 en 24 mei 2019
 4. lukt dit niet, dan kan je vanaf 28 mei 2019 langskomen voor een vrije inschrijving

Bij de inschrijving legt u een officieel document voor dat de identiteit van uw kind bevestigt en het rijksregisternummer aantoont.

Eén van volgende documenten is voldoende:

 • SIS-kaart
 • geboortebewijsindentiteitsstuk van het kind

(zoals een kids-ID)


Kleuteronderwijs

Instappen

Kleuters kunnen instappen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de eerste instapdatum na hun inschrijving.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet.

Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Instapdata schooljaar 2018-2019:

 • de zomervakantie (3 september 2018)
 • de herfstvakantie (5 november 2018)
 • de kerstvakantie (7 januari 2019)
 • 1 februari 2019
 • de krokusvakantie (11 maart 2019)
 • de paasvakantie (23 april 2019)
 • O.L.H. Hemelvaart (3 juni 2019)