Kind en Taal vzw heeft als doel het verbeteren van onderwijskansen bij kinderen

Het aanbod focust zich op ouder-kind interactie, het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling en opvoedingsondersteuning. De programma’s zijn erop gericht om gezinnen te versterken en dragen bij tot sociale inclusie.

Wat is een Huis van het Kind?

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. 
Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. 
Ook jij hebt een Huis van het Kind in jouw buurt. Ontdek het op ‘Mijn Huis van het kind’.

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren.

In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners: CLB’s, ouders en leerlingen, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen.
Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.
Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs, 70 voor heel Vlaanderen.
Meer over de lokale overlegplatforms